Dostęp tylko po zalogowaniu

Albero Ubezpieczenia

Portal alberoubezpieczenia.pl udostępnia klientom korporacyjnym kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają sprzedaż ubezpieczeń on-line do grupy jego klientów. Oferuje wygodną alternatywę, jeśli chodzi o sposób wyboru produktu ubezpieczeniowego, jego porównanie i zakup. Zastosowane rozwiązania pozwalają na różnicowanie oferty produktowej w zależności od potrzeb grupy.

Oferta

Oferta Albero kierowana jest do klientów korporacyjnych posiadających duże grupy własnych odbiorców, którzy za pośrednictwem Portalu mogą skorzystać ze specjalnej oferty ubezpieczeniowej dostosowanej do potrzeb i wymagań grupy odbiorców. Oferta Albero skierowana do klientów korporacyjnych zapewnia: Dostosowanie portalu wraz z jego wizualizacją do potrzeb klienta korporacyjnego. Doradztwo w zakresie doboru produktów ubezpieczeniowych, budowy i dostosowywania programów    we współpracy z zakładami ubezpieczeń. Integrację Portalu ze stronami WWW klienta korporacyjnego i jego systemami transakcyjnymi. Niezbędną infrastrukturę techniczną. Obsługę i administrację Portalu. Obsługę innych istniejących programów ubezpieczeniowych przez Portal. Wsparcie działań sprzedażowych organizowanych przez klienta korporacyjnego. Narzędzia zapewniające skuteczną komunikację z użytkownikami Portalu m.in. mailing, SMS-y.

Korzyści

Portal oferuje dostęp do produktów ubezpieczeniowych wielu zakładów ubezpieczeń. Umożliwia zapoznanie się z ofertami, ich porównanie oraz zakup on-line za pośrednictwem udostępnionych płatności internetowych. Oznacza to, że użytkownik może kupić polisę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty nie wychodząc z domu. Modułowa budowa zaawansowanych rozwiązań technicznych, stwarza nowe możliwości nie tylko upraszczając i skracając procesy integracji, ale również wpływa na elastyczność oferty Portalu, jeśli chodzi o zakres świadczonych usług. Korzyści dla klienta korporacyjnego wynikające z Portalu to między innymi: > Wzbogacony zakres usług/produktów oferowanych grupie klientów > Doodatkowe korzyści dla grupy klientów > Lepsze pozycjonowanie firmy wśród konkurencji obecnej na rynku > Pozyskanie nowych klientów

  • Albero Ubezpieczenia

    niedziela, 21 listopada 2010 23:57
  • Oferta

    poniedziałek, 22 listopada 2010 00:35
  • Korzyści

    poniedziałek, 22 listopada 2010 00:01

Albero Consulting Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000355615, NIP 5252479223, Regon 142362316, Kapitał zakładowy 5 000.00 zł opłacony w całości.

 

Albero Consulting © Wszelkie prawa zastrzeżone